HandVoorKeur

Gepubliceerd op 18 juni 2020 om 21:53

HandVoorWat???!!!

 

De hand waarmee je schrijft, teken, kleurt, dingen grijpt, opneemt en vasthoud. Je werkhand, je beste hand, Je VOORKEURSHAND. 

 

Recente literatuur zegt ons dat de handvoorkeur reeds gekend zou zijn 10 weken na de bevruchting en niet zoals eerder gedacht tegen de leeftijd van 6 à 7 jaar. Dit zou ook betekenen dat, wanneer deze handvoorkeur op de leeftijd van 6 jaar nog niet gekend is, dit een voorbode zou kunnen zijn van de aanwezigheid van (een) ontwikkelingsstoornis(sen).

 

Waar we naast al het onderzoek vooral zeker van mogen zijn, is dat de voorkeurshand doorheen de jaren intensief geoefend wordt en zo ook wordt geoptimaliseerd. Hiermee bedoelen we dat er een duidelijke kant is die steeds 'actief' het werk doet en de andere die 'assisteert'.  Dit zie je best bij taken die je met beide handen uitvoert.  (= Bimanueel) Denk bijvoorbeeld bij het openen van een fles.

 

Kinderen waarover we ons zorgen maken, zijn deze die later zijn in de ontwikkeling van -  of hulp nodig bij - de bepaling van de voorkeurshand. Kinderen die hun pen overnemen wanneer ze hun (denkbeeldige) middellijn overkruisen of die schuin op hun stoel zitten om net die overkruising niet hoeven te maken. Deze die moeite hebben met gekruiste coördinatie, moeilijkheden met de werkrichting (L naar R) blijvend letters spiegelen en bijvoorbeeld cirkels maar in 1 bepaald richting kunnen tekenen,...

 

Hoe kunnen we voor een zo goed mogelijke optimalisatie zorgen wanneer het toch niet vanzelf gaat? Waarmee begin je?

naast het bevorderen van een correcte zithouding, Met het overkruisen van de middellijn!

Hierdoor worden namelijk de verbindingen tussen de linker en rechterhersenhelft versterk, het helpt je bij de verfijning van de motoriek, het leren lezen en schrijven, je coördinatie,..  

Een goede overkruising is dus belangrijk voor:

 

Fijne Motoriek

Ruimtelijke oriëntatie

Werkrichting

lezen

schrijven

rekenen

 

Het is belangrijk oog te hebben voor deze ontwikkeling en hier tijdig mee aan de slag te gaan wanneer er bezorgdheden worden geuit. Heb je echt nog geen zicht op welk de werkhand zou worden? Zet alvast zo veel mogelijk het materiaal in het midden van het werkvlak en observeer welke hand het meest naar het materiaal grijpt. wanneer er nog weinig overkruising is neemt je kind namelijk naar de kant waar het materiaal staat. Staat het materiaal links, grijpt het links. Zet je het rechts, grijpt het rechts.

 

Hier zijn alvast enkele leuke, speelse oefeningen om de middellijn te overkruisen en de tweehandigheid te bevorderen.

Filmpjes vind je op Facebook en IG ;-)

 

En wat met de pengreep? Dat lees je binnenkort! ;-) 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.