Hallo, Ik ben Karolien. Mama van 2, kleuterjuf, zorgjuf en Ergotherapeut.

 

Na een tiental jaar voor de klas was het tijd voor wat nieuws. Ik wilde verder dan de brede basiszorg en wou meer expertise kunnen voorleggen. Omdat kinderen mij nauw aan het hart liggen, creativiteit een talent en ik zelfstandigheid hoog in het vaandel draag was Ergotherapie een logische keuze. Tijdens mijn opleiding richtte ik mij voornamelijk op kinderen en werd mijn interesse in atypische leerontwikkelingen nog groter. Ik verdiepte mij verder in schrijfmotoriek, Sensorische integratie en executieve functie. Momenteel oriënteer ik mij nog in basale ontwikkelingsstimulatie.

Naast individuele therapie bouwde ik ervaring op als ondersteuner binnen het ondersteuningsnetwerk ‘ONW Centrum’ waardoor ik een samenwerking met de school sterk toejuich. In september startte ik vlak achter de deur als zorgondersteuner voor K3 en L1 wat ik aanvul met individuele therapie aan kinderen met een atypische ontwikkeling.

 

Ik wil graag een meerwaarde bieden in de begeleiding van kinderen én hun ouders. Tijdens mijn sessies probeer ik op een speelse wijze de vastgelopen of vertraagde ontwikkeling te stimuleren.

 

Samen met jullie als ouder ga ik op zoek naar de best passende zorg door open communicatie en een nauwe samenwerking met alle hulpverleners.

Ik sta voor therapie op maat van het kind waar we samen op zoek gaan naar realistische doelen die ze zelf belangrijk vinden en willen nastreven. Dit binnen de zone van hun naaste ontwikkeling. 

 

Omdat we als ergotherapeut het functioneren binnen de eigen context willen stimuleren kan therapie zowel thuis als in de kinderkribbe of schoolomgeving.

 

Ik ben erkend als Ergotherapeut bij het FOD gezondheid en het RIZIV.