Wat is Ergotherapie?

 

Ergotherapie is nog steeds een van de beroepen waarbij vaak een woordje uitleg wordt gevraagd.

Als ergotherapeut begeleid ik kinderen die door een vastgelopen of vertraagde ontwikkeling, beperkt zijn in hun functioneren.

Ik leer hen zo zelfstandig mogelijk handelen in de leer-, werk- of vrije-tijds-omgeving. Dit door observatie, genormeerde testen en/of activiteitenanalyses waarmee wordt nagegaan waar zich problemen voordoen.  Samen met het kind en de ouders en andere verzorgenden wordt gezocht naar passende doelen om na te streven.

Ik werk in hun eigen omgeving met een handelingsgerichte aanpak. Samen gaan we op zoek naar eventuele hulpmiddelen of leer ik compensatietechnieken aan.

Zowel door effectieve training als door adviesverlening leren we cliënten zich bv. aan- en uitkleden, sluitingen hanteren, veters strikken en functioneel gebruikmaken van materialen (schaar, bestek, computer, rekenmachine,...).

Zelf specialiseer ik mij in de doelgroep Kinderen en hun (atypische) ontwikkeling.

 

Waarom de Ergotherapeut?

 

Als ergotherapeut kijk ik naar het dagelijks handelen van mijn cliënt binnen zijn/haar omgeving. De functionaliteit staat voorop, niet de functie. Ik werk voornamelijk binnen de vertrouwde omgeving en leg de nadruk op zelf geformuleerde hulpvragen en doelen. Ik stimuleer de intrinsieke motivatie. We werken samen naar een doel door spelend en bewegend leren!