Wat is Ergotherapie?

 

Ergotherapie is nog steeds een van de beroepen waarbij vaak een woordje uitleg wordt gevraagd.

We begeleiden mensen die door een vastgelopen of vertraagde ontwikkeling, beperkt zijn in hun functioneren.

We leren hen zo zelfstandig mogelijk handelen in de leer-, werk- of vrije-tijds-omgeving. Door observatie, genormeerde testen en/of activiteitenanalyses wordt nagegaan waar zich problemen voordoen en wordt er samen gezocht naar passende doelen om na te streven.

Dit in hun eigen omgeving met een handelingsgerichte aanpak. We gaan eventueel op zoek naar hulpmiddelen of leren compensatietechnieken aan.

Zowel door effectieve training als door adviesverlening leren we cliënten zich bv. aan- en uitkleden, sluitingen hanteren, veters strikken en functioneel gebruikmaken van materialen (schaar, bestek, computer, rekenmachine,...).

Zelf specialiseer ik mij in de doelgroep Kinderen en hun (atypische) ontwikkeling.

 

Waarom de Ergotherapeut?

 

Als ergotherapeut kijk ik naar het dagelijks handelen van mijn cliënt binnen zijn/haar omgeving. De functionaliteit staat voorop, niet de functie. Ik werk voornamelijk binnen de vertrouwde omgeving en leg de nadruk op zelf geformuleerde hulpvragen en doelen. Ik stimuleer de intrinsieke motivatie. We werken samen naar een doel door spelend en bewegend leren!