Waar?

In jouw omgeving. Een intakegesprek gebeurt bij jou thuis (of online). Erna kan in overleg met de school of werkomgeving een plaats besproken worden.

 

Wanneer?

Bij voorkeur op woensdag of vrijdag. Op de andere dagen ben ik nog als ondersteuner bij ONW-centrum aan de slag en kan een afspraak na 17u worden gemaakt.

 

Hoe?

1.      Intake

Een eerste gesprek kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, de arts,…

Ik breng jullie op de hoogte van de praktische werking en we kijken of er een eventuele terugbetaling mogelijk is.

Tijdens dit gesprek wordt ook gekeken waar de functionaliteit beperkt is en of ergotherapie hierbij een meerwaarde kan bieden. De hulpvraag wordt duidelijk gesteld.

 

2.      Onderzoek

Aan de hand van verslagen, testen, vragenlijsten of observaties kijken we naar de mogelijkheden en beperkingen. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld en kunnen we een behandelingsplan met lange en korte termijndoelen opstellen. Er wordt hiervoor zoveel mogelijk samengewerkt met zowel ouders als leerkrachten en andere betrokkenen.

Na dit onderzoek wordt de frequentie en duur van de behandeling overlegd.

 

3.      Behandeling

Deze hangt af van de hulpvraag en de resultaten van het onderzoek.

Vaardigheden worden ingeoefend, compensatiestategieën kunnen worden aangeleerd, er kan advies gegeven worden naar hulpmiddelen of omgevingsveranderingen toe,…

Al dit op een speelse, handelingsgerichte manier binnen de leefwereld van het kind.

 

4.      Evaluatie:

Na de besproken sessies wordt een eindevaluatie opgesteld. Hierin wordt gekeken of de doelen zijn bereikt en wordt de therapie afgerond of worden eventuele nieuwe doelstelling opgesteld. In beide gevallen wordt een verslag opgesteld dat kan meegenomen worden naar de school en/of andere hulpverleners.

  

Een plan en behandeling op maat!